Vi är engagerade advokater som alltid står vid Din sida och tillvaratar Dina intressen. 

R1 Advokater har kontor belägna i Stockholm, Uppsala och Gävle samt mottagningskontor i Norrtälje och Nyköping men vi åtar oss uppdrag över hela landet.

Från den 1 januari 2021 bedriver advokaterna verksamhet i R1 Advokater.

Agnes Kelemen

Advokat
Info

Hans-Olof Hedbom

Advokat
Info

Erika Palmeby

Advokat
Info

Jeanette Nickander Svedin

Advokat
Info

Elisabeth Vestberg

Kontorschef
Info

Brottmål

Vi åtar oss uppdrag som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. 
Du har rätt att välja vilken advokat som ska biträda dig under förundersökningen och vid en eventuell rättegång. Du talar i så fall om för polisen vilken advokat du vill ska företräda dig.

Socialrätt

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i frågor som rör LVU, LVM, LPT/LRV samt uppdrag som rättegångsbiträde/god man.
Du har rätt att fritt välja offentligt biträde och ställföreträdare. Du talar i så fall om för socialtjänsten eller förvaltningsrätten vilken advokat du vill ska företräda dig. Kostnaden för biträdet står staten för.

Familjerätt

Vi åtar oss uppdrag rörande vårdnad, boende och umgänge samt ekonomisk familjerätt.
Om din hemförsäkring inte täcker den aktuella tvisten, eller om du saknar hemförsäkring kan du ansöka om att staten ska stå för en del av kostnaden för ditt ombud, vilket kallas för rättshjälp. 

Migrationsrätt

Vi åtar oss uppdrag som ombud och/eller offentligt biträde i frågor som rör migrationsrätt.
Om du ansökt om asyl i Sverige har du vanligtvis rätt att erhålla ett offentligt biträde som hjälper dig att föra din talan. Du har rätt att välja offentligt biträde. Du talar i så fall om för Migrationsverket vilken advokat som du vill ska föra din talan. Kostnaden för det offentliga biträdet står staten för.